Vårt erbjudande

Vårt koncept, affärsdrivande IT-utveckling (ADU), för att accelerera er digitalisering innebär införande och etablering av nya arbetssätt med tillhörande IT-stöd med en företagsgemensam arkitektur i en samspelande kultur. Enligt vår mening, förutsätter detta en integrerad affärs-, verksamhets- och IT-utveckling.

Startseminarium

Vi presenterar och diskuterar trender som identifierats och definierats inom digitaliseringen . Vi diskuterar och identifierar  konsekvenser och vad de betyder för er digitalisering. Utifrån detta analyserar vi dina behov, möjligheter och risker med införandet av nya arbetsmetoder, strukturer/arkitekturer och en samspelande kultur att accelerera er digitalisering.

Affärsmål och vägen dit

Vi hjälper er att ta fram och tydliggöra målbild och riktning för att komma igång med affärsdrivande IT – utveckling för att skapa en accelerande affärsdriven digitalisering.

Införande och etablering av affärsdrivande IT-utveckling

Strat av ett program där vi blir din strategiska partner för att stegvis införa och etablera ADU. Vi är drivande för att successivt övergå till stödjande. Du som kund bestämmer takt och balans.

Utveckling av en affärsdrivande företagsgemensam arkitektur

En stegvis utveckling av er företagsgemensamma arkitektur (Enterprise architecture) till en integrerad affärs-, verksamhets foch IT-arkitektur, som ett verktyg för all affärsutveckling.

Upprättande av en företagskarta, en stadsplan

Vi tar fram en stadsplan som tydliggör företagets förmågor, utvecklingsområden, tjänster och processer med tillhörande IT-stöd, samt dess utvecklingssatsningar kopplade till företagets affärsmål och strategier.