Vår vision

Vi tror på en unik potential i IT som affärsdrivande komponent. En potential för att skapa förmåga och varaktig förändring för det kontinuerligt utvecklande företaget som ligger steget före sina konkurrenter.

Genom att införa och etablera IT som affärsdrivande komponent kan företaget utveckla:

 • unika tjänster som konkurrenterna vill kopiera, men inte kan och hinner,
 • företagsgemensamma tjänster som ökar enhetlighet och automatisering, samt är en förutsättning för att snabbt utveckla unika tjänster.

IT har etablerats som en affärsdrivande komponent när det finns:

 • ett aktivt samspel mellan affärskompetens, verksamhetskompetens och IT-kompetens för all utveckling inom företaget och tillsammans med partners, både för innovation och effektiviseringar
 • tjänster och processer med tillhörande IT-stöd som:
  • innehåller rollbaserade arbetsredskap tillgängliga via webben
  • minimerar administration
  • följer varumärket
  • automatiserar delar av eller hela tjänster och processer; IT-stöd som pratar med varandra (konsumerar och producerar tjänster mellan varandra)
 • en träffsäkerhet och spårbarhet mellan utvecklingssatsningar och prioriterade tydliga affärsmål
 • förmågor, förhållningssätt och strukturerat arbetssätt för kontinuerlig utveckling
 • en helhetssyn av gemensamma tillgångar i form av tjänster, processer med tillhörande IT-stöd för snabb utveckling och flexibilitet vid förändringar
 • utvecklingsområden, förmågor, som erbjuder, utvecklar, kommunicerar, inför och aktivt förvaltar områdets tjänster och processer med tillhörande IT-stöd,
 • en modulär, tjänsteorienterad struktur (företagsgemensam arkitektur) av företagets utvecklingsområden, tjänster och processer med tillhörande IT-stöd.

Läs mer om vårt erbjudande